veikals.nook.lv

Jaudas diagramma

Diagramma atspoguļo nepieciešamās jaudas atkarību no zāģripas diametra. Nepieciešamā jauda izteikta vienai zāģripai.

Jaudas diagramma

Griešanas ātruma diagramma

Diagramma atspoguļo griešanas ātruma atkarību no zāģripas ārējā diemetra un zāģripas apgriezienu skaita minūtē.

Griešanas ātruma diagramma